Pran plezi
w ak Zanmi w


Sevis sa a disponib pou kliyan Digicel HT selman. Yon fwa ou enskri nan Sevis la, sa vle di ou li, konprann epi aksepte Tem ak kondisyon yo answit wap ka aksede Sevis la epi telechaje kontni nou yo. Siw se yon kliyan pospeye fre sevis la ap aplike sou fakti peryodik ou a. Fre sevis la ap soti sou kont Kliyan prepeye yo. Fre sevis la pou jounen an se 7HTG. Siw vle kanpe souskripsyon an, voye STOP oswa NON bay 7855. Se Beroy SA de CV. kap jere Sevis sa a. Pou plis enfomasyon, gade TEM AK KONDISYON YO